Voorbereiding

Platform 036 neemt de organisatie van de voorbereidende fase op zich. 

  • Planontwikkeling omgeving

  • Planontwikkeling woningen

  • Technische uitwerking

  • Constructionele uitwerking

  • Onderzoeken

  • Vergunningen