Realisatie

Platform 036 bouwt zelf niet, maar organiseert het bouwproces.

  • Leveranciers en aannemer selectie

  • Contractuele samenstelling

  • Onderhandelingen

  • Bouwtoezicht op realisatie concept

  • Oplevering

  • Onderhoud

  • Garanties

Het bouwproces organiseren we op de wijze afhankelijk waar het project om vraagt: dat kan bijvoorbeeld zijn door het uit te besteden aan een bijpassende aannemer maar ook door te bouwen in een structuur “bouwen zonder hoofdaannemer” of in een bouwteam constructie.