Visie

"Platform est. 036 bouwt aan relaties tussen bedrijven en de omgeving waarin zij opereren. Bedrijven ontwikkelen daarin samen met Platform est. 036 business en versterken elkaar in innovaties. Alle betrokkenen delen het geloof dat samen-werken/samenwerken meerwaarde oplevert."