Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Link to Liek streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Platform est. 036 kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Link to Liek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Link to Liek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Platform est. 036 behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Platform est. 036 is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

 

Creative Commons-Licentie


Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.