Duurzaamheid start aan tekentafel

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt vanwege meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. Wij volgen de wereldwijde ontwikkelingen en willen bijdragen aan een beter klimaat.

Zo maken wij in onze woningontwerpen gebruik van houtbouw. Hout slaat CO2 op en heeft de laagste CO2 footprint van alle traditionele bouwmaterialen. 

Groen netwerk

We hebben (internationale) contacten met fabrieken die hun hout uit FSC gecertificeerde bossen halen. Daarnaast omgeven we ons met bedrijven die durven te innoveren en een visie hebben op- en actief bezig zijn met, verduurzaming zoals energieopslag, hergebruik en gebruik van secundaire of CO2 arme grondstoffen. Zo blijven we bij in kennis en productontwikkeling, die we weer doorgeven in onze planontwikkeling. En we bouwen dan wel niet zelf maar hebben partijen in ons netwerk die onze plannen duurzaam kunnen realiseren.

Fysiek groen is de standaard

In onze concepten speelt groen altijd al een rol; van balkon tot veranda of in een tuin en voorzieningen. In de eerste plaats omdat in onze visie een relatie met de natuur, mensen gezonder en gelukkiger maakt. 

Daarnaast draagt het verwerken van groen in een woonomgeving sterk bij aan het minder vasthouden van warmte. In Amsterdam bijvoorbeeld kan het zomaar 5 graden warmer zijn dan in een buitengebied. 

High-tech & slim kan duurzaamheid ondersteunen

Er zijn technologische ontwikkelingen zoals domotica die naast woongemak ondersteunend zijn aan duurzaam wonen. Zoals sensoren die met geprogrammeerde voorkeuren het binnenklimaat aanpast aan de condities buiten. En gordijnen die overdag automatisch sluiten als er niemand thuis is om de warmte zomers buiten te houden. Of verlichting die nooit meer ongewild blijft branden als bewoners niet thuis zijn. We houden de laatste ontwikkelingen bij en bepalen per concept een mogelijke inpasbaarheid. 

Groen is fijn wonen

Al die groene ontwikkelingen gaan bovenal om fijn wonen. Het meeste ervan zul je in (of aan) de woning niet zien. Maar het geeft een aangenaam woonklimaat, de juiste temperatuur en schone lucht. Een huis dat ademt. Een huis afgestemd op de bewoners. Lage, of soms zelfs geen, energiekosten.

Duurzaamheid start dus bij ons aan de tekentafel. Energiearme installaties, slimmere techniek, andere vormen van verharding, andere manieren van omgaan met hemelwater, aandacht voor schaduw en materialen die minder warmte vasthouden zijn voorbeelden van onderdelen die een vaste plaats hebben in onze conceptontwikkeling.

Lees ook het artikel 'Liefde voor Hout'.