Onze visie

"Platform est. 036 bouwt aan relaties tussen haar partners onderling en de omgeving waarin zij opereren. Het is het meest invloedrijke netwerk in Almere en Flevoland. Binnen het netwerk ontwikkelen de partners business met elkaar en versterken elkaar in innovaties. De partners delen het geloof dat samen werken meerwaarde oplevert."